ASSOCIACIÓ DE PARES SANT GUILLEM

              Història

L' Entitat neix l’ any 1967 amb les autoritzacions de les Administracions corresponents. Als seus orígens va funcionar com a Centre Escolar Primari i l’ any 1982 va passar a ser Centre Privat Subvencionat; signant el primer Concert Educatiu amb el Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’ any 1986.

Un cop finalitzat el període de formació, els nois i noies que per edat ho van necessitar, es van anar incorporant a Tallers Ocupacionals o a Centres Especials de Treball.

Donada la saturació dels recursos existents en aquell moment -i veient que no es podien atendre les demandes de Serveis dels membres de l’ Associació- es va decidir crear l' any 1997 el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei Ocupacional d'Inserció (SOI), al Districte de Gràcia. D'aquesta manera es va poder absorbir part de la demanda generada pels nostres propis usuaris/ies i d’ altres persones en la mateixa situació.

L' any 2022, i per tal de millorar les instal·lacions, ens traslladem a l' actual ubicació del carrer de la Marina, al Districte de l' Eixample.

A dia d’ avui el Centre té una capacitat total de 79 plaçes entre tots dos serveis. 

L' Associació de Pares Sant Guillem és una entitat sense ànim de lucre -creada l’ any 1967 per pares i mares amb fills amb Diversitat Funcional Intel·lectual- legalment constituïda i inscrita en el Registre d’ Associacions de la Generalitat de Catalunya, secció 1ª núm. 973 amb data registral del 26 de juliol de 1967, i autoritzada pel Departament de Benestar Social i Familia, inscrita al Llibre de Registres d’ Entitats amb el núm. E 02283 amb data 8 de maig de 1998. Actualment, depèn del Departament de de Drets Socials.

L’ objectiu primordial es oferir als nostres usuaris/ies un entorn adient a les seves necessitats i afavorir la seva plena integració a la societat garantint la millora de la seva qualitat de vida.

          Equip Tècnic

  • Personal d’ atenció directa: Assisteix als usuaris/ies del Centre. Format per un equip multidisciplinari de 7 professionals, 1 Directora Tècnica i 1 Assistenta Social; que ofereixen cobertura als 4 grups de STO i els 2 grups de SOI.

 

  • Personal de suport: Personal administratiu. Personal de manteniment i neteja. Personal especialitzat en atenció directa quan es consideri necessari.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.